Evangelie.jouwweb.nl

Bijbelse spellen.

Adam en Eva.
Leeftijdscategorie 4 jaar:

Maak een mens!
Laat de kinderen buiten wat aarde / stof verzamelen in een emmer. Wanneer zij weer binnen zijn, krijgt iedereen een hoopje aarde. De kinderen krijgen als opdracht om hier zo snel mogelijk een mens van te maken. Leg van tevoren opengeknipte vuilniszakken op de tafel en maak het vast met plakband. Dit scheelt weer met het schoonmaken, straks! De kinderen zullen al gauw merken dat dit voor een mens niet mogelijk is. Naar aanleiding van dit spel kun je het verhaal van Adam en Eva vertellen. Hierna mogen de kinderen met allerhande materiaal zelf een Adam en Eva maken!

Belofte van God: God zorgt nu net zo goed voor ons als dat Hij voor Adam en Eva heeft gezorgd!Adam en Eva quiz:
Leeftijdscategorie vanaf 6 jaar:

Deze quiz kun je het beste doen wanneer het verhaal verteld wordt. Voordat je begint met vertellen zeg je duidelijk tegen de kinderen dat zij erg goed moeten luisteren omdat zij er straks een quiz over gaan doen. Ga in een cirkel zitten en stel het kind dat naast je zit een vraag over het thema Adam en Eva. Als het kind het goed heeft dan mag dit kind een vraag bedenken voor het kind dat naast hem zit.
De jongste kinderen kunnen daarbij rekenen op de hulp van de leiding. Wanneer het kind niet het goede antwoord weet dan mag het kind dat naast hem / haar zit het antwoord geven. Net zolang totdat iemand het goede antwoord heeft gegeven. Zo gaan we de hele kring rond! Het gaat in dit geval niet om het winnen of verliezen. Want iedereen wint in deze quiz omdat zij leren over Adam en Eva.

Maak een mens!
Laat de kinderen buiten wat aarde / stof verzamelen in een emmer. Wanneer zij weer binnen zijn, krijgt iedereen een hoopje aarde. De kinderen krijgen als opdracht om hier zo snel mogelijk een mens van te maken. Leg van tevoren opengeknipte vuilniszakken op de tafel en maak het aan de tafel vast met plakband. Dit scheelt weer met het schoonmaken, straks! De kinderen zullen al gauw merken dat dit voor een mens niet mogelijk is. Naar aanleiding van dit spel kun je het verhaal van Adam en Eva vertellen. Hierna mogen de kinderen met allerhande materiaal zelf een Adam en Eva maken!

Belofte van God: God zorgt nu net zo goed voor ons als dat Hij voor Adam en Eva heeft gezorgd!De hof van Eden.
Leeftijdscategorie vanaf 4 jaar:

Pak de appel!

Dit spel is een nieuwe variant op het bekende spel; tikkertje. Er zijn in dit spel twee kinderen die aangewezen worden als tikker. Een jongen is Adam en een meisje is Eva. De overige kinderen zijn appels. Adam en Eva proberen een appel te tikken, een vrucht van de boom waarvan God nadrukkelijk had gezegd dat ze daar niet van mochten eten. Omdat zij niet van de appel mogen eten, moeten de andere kinderen/appels hard wegrennen.

Vindt de verboden appel!
Zet een mand met appels op tafel en pak het aantal appels eruit gelijk aan het aantal kinderen. Stuur de kinderen samen met leiding de ruimte uit en vertel dat je deze appels gaat verstoppen omdat zij er absoluut niet van mogen eten. De leiding die nu met de kinderen buiten de ruimte staat, zegt tegen de kinderen dat zij best van die appels mogen eten omdat ze zo lekker en gezond zijn. De leiding die de appels heeft verstopt, komt de kinderen halen en laat hen alleen met de de andere leiding. De leiding die nu alleen met de kinderen is zegt tegen de kinderen dat zij nu mooi die appels kunnen gaan zoeken. De kinderen gaan de appels zoeken welke makkelijk te vinden zijn en vinden de appels. Dan komt de andere leiding weer naar binnen en vraagt aan de kinderen waarom zij nu toch van de appels hebben gegeten. De kinderen zullen waarschijnlijk zeggen dat zij dit mochten van de leiding! Aan de hand van dit spel kun je het verhaal over Adam en Eva vertellen.

Ojee, ik heb de verboden appel!
Maak een grote boom van karton en prik daar punaises in. Plaats deze boom ergens in de ruimte waar je verblijft. Je kunt ze ook vastprikken in de muur als dit mogelijk is! Vul een grote emmer met appels van karton. Dek deze af met een handdoek! *Op de achterkant van iedere appel zet je een + teken. Maar op de achterkant van 1 appel zet je een - teken. Dit is de verboden appel! De kinderen moeten om de beurt een appel uit de emmer pakken maar mogen niet in de emmer kijken. Wanneer de kinderen een appel met een plus teken erop hebben gepakt hangen zij deze in de boom. Deze staan symbool voor al het fruit waar Adam en Eva van mochten eten. Wanneer een kind de kartonnen appel heeft gepakt met een -teken, dan moet een kind hem/haar proberen te pakken voordat de appel door het kind in de boom is gehangen. Wijs van tevoren een kind aan dat de pakker wordt van het kind met de verboden appel.

Belofte van God: God zal goed voor je blijven zorgen als je Zijn wil doet!

Om over na te denken: Doe niet altijd zomaar alles wat anderen tegen je zeggen. Vraag altijd na aan God of hetgeen je gehoord hebt wel goed is en vraag het aan je ouders. Je mag er vanuit gaan dat je vader en moeder weten wat goed voor je is omdat zij ook een relatie met God hebben!Kijk uit voor de slang!Leeftijdscategorie vanaf 6 jaar:

Maak een grote boom van karton en prik daar punaises in. Plaats deze boom ergens in de ruimte waar je verblijft. Je kunt ze ook vastprikken in de muur als dit mogelijk is! Vul een grote emmer met appels van karton. Dek deze af met een handdoek! Op de achterkant van iedere appel zet je een dikke groene stip. Maar op de achterkant van 1 appel teken je een slang. De kinderen krijgen om de beurt een vraag over het thema. Als zij een vraag goed beantwoordt hebben mogen zij een appel uit de emmer pakken zonder te kijken. Wanneer de kinderen een appel met een groene stip erop, uit de emmer hebben gepakt hangen zij deze in de boom. Wanneer een kind de kartonnen appel heeft gepakt met een slang erop getekend, dan mag het kind niets aan de andere kinderen laten merken en een ander kind bij zich roepen. De kinderen moeten wel de appel aan de leiding laten zien! Hij zegt tegen het kind dat hij/zij best een appel uit de boom mag pakken omdat het zo lekker en gezond is. Het kind moet vervolgens kiezen of hij/zij de appel wil pakken of niet! Als dit kind de appel pakt dan is het hele spel afgelopen! Het is een oefening om je niet te laten verleiden tot het doen van iets dat God niet wil! Het is goed om dit spel twee keer te spelen omdat de kinderen zo ook kunnen oefenen terwijl ze allert zijn. Als het kind zich niet laat verleiden dan heeft iedereen gewonnen!

Belofte van God: God zal goed voor je blijven zorgen als je Zijn wil doet!

Om over na te denken: Doe niet altijd zomaar alles wat anderen tegen je zeggen. Vraag altijd na aan God of hetgeen jegehoord hebt wel goed is en vraag het aan je ouders. Je mag er vanuit gaan dat je vader en moeder weten wat goed voor je is omdat zij ook een relatie met God hebben!

Kaïn en Abel.
leeftijdscategorie 4 jaar:

Zoek de verschillen!
Kain en Abel waren twee broers en toch heel verschillend. Maak twee grote varianten van Kain en Abel en geef ze een plekje in de ruimte waar jij, je bevindt. Je kunt ze tekenen met de duidelijke verschillen. Niet alleen uiterlijk maar ook de werkzaamheden. Laat ze om de beurt een kruisje zetten waar ze een verschil zien. Hierna richt je, je juist op de gelijkenissen. De kinderen moeten zoeken naar de gelijkenissen. De les is dat ookal zien we er allemaal anders uit, God heeft ons wel hetzelfde gemaakt! En houdt van ons allemaal. Ook als we weleens iets doen dat niet goed is!

Teken elkaar!
Geef de kinderen de opdracht elkaar te tekenen. Bijvoorbeeld het kind dat naast je zit. Laat ze kijken naar de verschillen en de gelijkenissen. Leer ze dat hoewel we allemaal anders zijn, God van ons houdt. Onvoorwaardelijk!
Wat zou Jezus doen?
Leeftijdscategorie vanaf 6 jaar:


Maak een lijst met daarop geschreven hoe Jezus wil dat wij ons gedragen! Zoals bijvoorbeeld: vergeven, volgzaam aan de Heer, geduldig, gul, moedig, bedachtzaam, medelevend, eerlijk, gastvrij en hoopvol! Schrijf ze ieder apart op een groot en stevig vel papier! Leg ze met de onbeschreven kant naar boven, op de grond of tafel. De kinderen mogen om de beurt een vel papier pakken en voorlezen. Wanneer kinderen niet kunnen lezen, bedenk dan een manier waardoor dit kind toch kan begrijpen wat er staat. Zodra het kind de tekst hardop heeft voorgelezen, stelt de leiding hier een vraag over aan het kind. Bijvoorbeeld: Je beste vriend/in heeft zonder te vragen jouw mooiste........... gepakt en mee naar huis genomen om te "lenen", wat zou jij doen? De vraag eindigt altijd met de woorden: Wat zou jij doen? De kinderen kunnen in grote of kleine groepen ingedeeld worden om te overleggen. Geef ze even de tijd om te overleggen en laat ze dan vertellen wat de uitkomst is van hun overleg. Ze hoeven het niet perse eens te zijn met elkaar. Het gaat er meer om dat wanneer zij samen overleggen en erover nadenken, ze niet de kans krijgen om elkaar te beoordelen! Want daar gaat het niet om! Zodra ze dit verteld hebben, stelt de leiding de vraag: Wat zou Jezus doen?

De ark van Noach.
Leeftijdscategorie 4 jaar:

De zondvloed in het klein!
Neem een grote, lege bak! Plaats deze op een plek zodat iedereen het goed kan zien. Plak op de buitenkant van de bak een afbeelding van het landschap in de tijd van Noach. Je hebt ook een plastic boot of schip nodig. De bak vul je met wat zand. Terwijl je het verhaal over de zond- vloed verteld mogen de kinderen, na een teken van de leiding, om de beurt water in de bak gooien. Begin met een gietertje gevuld met water. Dit symboliseert de regen! Later kunnen de kinderen verder gaan met bekers water. Ze moeten net zo lang door gaan totdat de berg welke je aan de buitenkant van de emmer hebt geplakt, helemaal onder water staat. Zo zien ze spelenderwijs wat er ongeveer gebeurd is in die tijd!

Belofte van God: God heeft altijd een beter plan voor jou! Hij doet wat goed is voor jou omdat Hij van je houdt!

Opdrachtenspel.
Leeftijdscategorie vanaf 6 jaar:

Het is voor kinderen heel belangrijk dat zij leren dat wanneer zij doen wat God van hen vraagt, God daar erg blij mee is en goed voor hen zal blijven zorgen! Je kunt hen dit leren door hen een simpele opdracht te geven. Ze mogen kiezen wat zij met die opdracht willen doen. Neem bijvoorbeeld een opdracht waarvan je weet dat zij dat niet zo leuk zouden vinden om te doen. Bedenk een opdracht voor de kinderen welke strookt met het belangrijke gebod: Houdt van jezelf als van je naasten! Er is een kans dat zij dat niet willen doen. Leg hen dan uit dat het ook kan gebeuren dat God iets aan hen vraagt wat zij eigenlijk liever niet willen doen. Dat God daar een goede bedoeling mee heeft. Geef ze hierna een leuke opdracht! Aan de hand van dit spel kun je het verhaal van de Zondvloed vertellen.

Belofte van God: God heeft altijd een beter plan voor jou! Hij doet wat goed is voor jou omdat Hij van je houdt!


De toren van Babel.
Leeftijdscategorie 4 jaar:

Gooi de toren omver!
Maak met de kinderen een hele hoge toren, midden in de ruimte waar je verblijft en ga er met de kinderen in een kring omheen staan. Ieder kind krijgt een zachte, niet al te grote bal en met zijn allen proberen zij om de toren helemaal omver te gooien!

Hints:
Geef één kind een woord dat zij uit moeten beelden. Pas het aan naar de leeftijd. de andere kinderen moeten het woord raden naar de aanleiding van de hints die het kind geeft. Je kunt het ze ook uit laten beelden, dat is voor deze leeftijd beter te doen. Zo moet het ongeveer geweest zijn voor de mensen uit de tijd van de toren van Babel wanneer zij voor het eerst in andere talen tegen elkaar gingen spreken.

Belofte van God: Wanneer je niet naar God luistert terwijl Hij alleen wil doen wat goed is voor jou en jij graag net zo goed of zelfs beter wilt zijn dan God, dan kan God niet goed meer voor jou zorgen omdat je dan bij Hem bent weg gegaan!


Een toren van blikken!
Leeftijdscategorie vanaf 6 jaar:
Laat een helft van de kinderen de blikken torens bouwen! Wanneer de toren te hoog wordt, dit kun je met elkaar afspreken, danmogen de andere kinderen de blikken proberen om te gooien! Wissel de groepen om en herhaal het spel!

Hints:
Geef één kind een woord dat zij uit moeten beelden. Pas het aan naar de leeftijd. De andere kinderen moeten het woord raden naar de aanleiding van de hints die het kind geeft. Zo moet het ongeveer geweest zijn voor de mensen uit de tijd van de toren van Babel wanneer zij voor het eerst in andere talen tegen elkaar gingen spreken.

Belofte van God: Wanneer je niet naar God luistert terwijl Hij alleen wil doen wat goed is voor jou en jij graag net zo goed of zelfs beter wilt zijn dan God, dan kan God niet goed meer voor jou zorgen omdat je dan bij Hem bent weg gegaan!