Evangelie.jouwweb.nl
Welkom bij het Evangelie. » Vrouw naar Gods liefde.

Vrouw zijn naar Gods liefde.


Als we de Bijbel er op na slaan, worden we veelal geconfronteerd met veel vrouw onvriendelijke teksten. Het kan hierdoor moeilijk lijken om je dan toch  een goed en eervol beeld te vormen van de vrouw. Toch is de vrouw geschapen naar Gods liefde. Er zijn belangrijke voorrechten van de vrouw die zeer eervol te noemen zijn. De vrouw moet het leiderschap van de man accepteren. 1 Korinthiers 11 vers 3: Doch ik wil dat gij weet, dat Christus het hoofd is van de man en de man het hoofd is van de vrouw en God het hoofd is van Christus. Waarom is dit een voorrecht vraag je jezelf wellicht af. Kijk, dit klinkt misschien best pittig maar dat is het niet. De man staat aan het hoofd van de vrouw/ gezin en heeft de eindverantwoordelijkheid. Hij neemt de uiteindelijke beslissingen. Maar dat gaat in goed overleg met de vrouw. De man hoort te luisteren naar de vrouw. De vrouw heeft innerlijke eigenschappen gekregen van God, die zij kan laten zien in het overleg, waardoor zij God kan laten zien aan haar man. Hier later meer over! Door het leiderschap van de man te accepteren en respect te hebben voor de man, laat je zien dat je respect hebt voor Jezus/ God. Mattheüs 24 vers 40:En de koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Het is goed voor de vrouw om te bidden voor Gods wijsheid en leiding voor de man. Bidt ook dat de man deze zal vinden en zal respecteren en dus het goede zal doen. Je kunt er ook samen voor bidden. In wezen is zowel de man als de vrouw in Gods handen en kunnen jullie samen op God vertrouwen. Als je alleenstaand bent val je onder de verantwoordelijkheid van de voorganger van de Pinkstergemeente. Als je daar tenminste deel van bent. Je kunt bij de voorganger terecht en bij Jezus natuurlijk! Voor alles geldt dat het zeer goed is om eerst tot Jezus te bidden.

Dan volgt het tweede, maar even belangrijk, voorrecht van de vrouw. Dat is het reflecteren van Gods liefde. Gods liefde maakt Hem aantrekkelijk. Wanneer de vrouw een spiegel is van Gods evenbeeld, is zij aantrekkelijk. Wat zijn Gods innerlijke eigenschappen? God is meelevend, relatiegericht, ruim van hart, zorgzaam en gevoelvol. Als je naar de vrouw kijkt als persoon, zie je vaak deze eigenschappen terug. Deze eigenschappen verdienen de meeste aandacht. Wanneer je ze niet hebt of in mindere mate hebt, kun je, je hiernaar uitstrekken. Ze zijn er vaak wel maar zijn soms een beetje ondergesneeuwd. Oefen erin! Bijbeltekst Mattheüs 24 vers 40 kan je hier erg mee helpen. Als je deze leerstelling eigen maakt en ze vervangt voor je oude gedachten, zul je merken dat het heel eervol is om dit te oefenen en het makkelijker gaat. Het zal goede vruchten afwerpen. Deze eigenschappen verdienen liefde en aandacht en mogen opgemerkt worden. Wanneer je deze eigenschappen laat zien, laat je God zien. Dit is zeer eervol! God is ook zorgzaam, werkzaam en trouw in alle dingen. Hier nog een aantal Bijbelteksten om dit te benadrukken. Laat het zien! Je mag er absoluut zijn!

Dan hebben we nog de uiterlijke verschijning van de vrouw. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Wanneer je over Adam en Eva leest, lees je dat Adam erg blij is met Eva. Ze is gemaakt van zijn rib en wat God maakt is goed en mooi. In Bijbeltekst 1 Korinhiers 11 vers 7 staat geschreven dat de vrouw de trots is van haar man en een lust van zijn ogen is. Wat denken wij, als vrouw, wanneer wij in de spiegel kijken? Ongetwijfeld mankeert er bij iedere vrouw wel iets in eigen ogen. En soms kan het heel moeilijk zijn om jezelf of iets aan jezelf mooi te vinden. Belangrijk is dat wij ons lichaam leren te accepteren en ons lichaam met liefde en respect behandelen. Het is namelijk een geschenk van God. Als er dingen zijn aan ons lichaam waar we minder blij mee zijn, geven we deze onderdelen wat meer aandacht, liefde en zorg. Wanneer er lichaamsdelen ziek zijn of ongezond zijn, gaan we naar de dokter om ons te laten onderzoeken en volgen wij zijn adviezen op in overleg met God om weer gezond te worden. Wees goed voor je lijf! Dat heeft het verdiend. Dit is niet hetzelfde als alles voor het lichaam doen wat je zelf goed acht maar wat God goed vindt voor ons. Hij kan het weten want Hij heeft ons gemaakt. Als wij ons lichaam leren te zien als een tempel van God waarin Hij woont, is het makkelijker om deze schoon, mooi en gezond te houden. En het lief te hebben. Of het nu uiterlijk gezien mooi is of minder mooi, het blijft een tempel van God. Deze tempel van God mag ook best goed verzorgt worden. Uiterlijke verzorging is belangrijk voor het reflecteren van Gods schoonheid maar het mag nooit de innerlijke schoonheid overschaduwen. De innerlijke schoonheid van God is veel belangrijker. Waarom? Vaak wordt gezegd of gedacht dat dit alleen voor de minder mooie onder ons geldt. Maar dat is een absolute leugen natuurlijk. Er is niets eervols aan om er onverzorgd bij te lopen maar er is ook niets eervols aan om te pronken met onze uiterlijke verschijning en vervolgens niets te laten zien van de innerlijke eigenschappen die God ons gegeven heeft. Denk aan vriendelijkheid, medeleven, zorgzaamheid, trouw, bewogenheid, eerlijkheid en het ruim van hart zijn. Om een goede reflectie van Gods evenbeeld te zijn, houden wij van ons lichaam en behandelen wij het met respect en liefde, zien wij er verzorgd uit en laten wij de innerlijke eigenschappen van God zien. Wat een prachtige taak en voorrecht heeft God ons hiermee gegeven, Amen! 1 Petrus 3:3-4: Uw sieraad zij niet uitwendig; het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Dit geldt ook voor deze tijd alleen zijn er nu andere manieren om jezelf te versieren, mooier te maken.

Nog een zeer belangrijk voorrecht dat God aan de vrouw heeft gegeven is de mogelijkheid om kinderen te baren. Dit is echt een zegen voor de vrouw. En een reflectie van God die Schepper is van al wat leeft en dus leven geeft. Borstvoeding kunnen geven is ook zo'n prachtige zegen. Het is de perfecte voeding voor een baby. Er zit alles in wat een baby nodig heeft en is zeer gezond. Dit is ook weer een reflectie van God, die ons, Zijn kinderen, alle voeding geeft die wij nodig hebben. Wat heeft God de vrouw toch gezegend. Natuurlijk hebben wij pijn bij het baren maar God houdt toch zoveel van de vrouw dat Hij er wel voor gezorgd heeft dat wij die pijn vergeten. Iedere moeder weet dat het pijn deed maar zodra die prachtige baby éénmaal op de borst ligt, zijn we de pijn helemaal vergeten. Halleluja!!!!!!!!!!!!!