Evangelie.jouwweb.nl

Vredestichters.

Bijbelteksten die o.a. van toepassing zijn op onderstaande tekst zijn: Rom. 12:9-21, Rom. 15:1-13,Jak.3:1-12, Jak. 3:13-18, Jak. 4:11-12, Heb. 3:7-19, 1 Kor 13:1-13, Kol. 3:5-17, 1, 1 Pet. 3:8-12,1 Pet.4:7-19.

We zijn het er allemaal roerend over eens dat roddelen en negatief gedrag niet voor mag komen wanneer wij communiceren met elkaar. Ik deel deze mening. Roddelen is destructief en richt schade aan de broeder of zuster die roddelt, degene die het aan hoort en degene over wie het gaat. In de Bijbel vindt je meerdere malen terug hoe God denkt over roddelen en laster. Hij moet er werkelijk niets van hebben. Ik wil in geen geval iemand zeggen wat je moet doen. Want ik geloof dat ieder moet doen wat God van hem of haar vraagt. Maar voor ieder die zich geroepen voelt door de Heilige Geest om het roddelen in aan te pakken heb ik wat handvatten opgeschreven die mogelijk kunnen werken. Nu zijn we ons vaak al bewust wanneer wij roddelen. Toch kan het geen kwaad om jezelf de volgende vragen te stellen wanneer je over een ander wilt gaan spreken. En bedenk dat wat je belijdt, dat ben jezelf!

Is het waar? Is het nuttig?
Dat wil zeggen is het opbouwend of van toegevoegde waarde? Iets is van toegevoegde waarde wanneer het goed is voor jezelf, de ander tegen wie je het vertelt en degene over wie het gaat en het allerbelangrijkste is dat het niet tegen Gods wil in mag gaan.Een roddel kan nooit voor alle drie de partijen goed zijn.

Is het in vertrouwen aan mij verteld?
God staat in ons leven als het goed is op de eerste plaats.Maar onze relatie met elkaar is ook belangrijk. Laat het niet zo zijn dat wij er de oorzaak van zijn dat iemand een probleem met ons krijgt.
Dan komen wij wellicht wel eens in een situatie waarin anderen tegen ons roddelen.Hoe kunnen wij hier mee omgaan?Door lastige vragen te stellen. Met liefde in ons hart.Het doel moet zijn dat wij elkaar willen helpen om niet van Gods pad af te gaan.

 Heb je deze persoon er persoonlijk over gesproken zoals God dat wil? Nee?
Wanneer ga je dit doen?
Stel voor of deel mee dat je degene vanavond zal bellen om het erover te hebben. Het is goed beide kanten van het verhaal te horen. Grote kans dat de roddelaar meteen tot de conclusie komt dat hij/zij niet naar Gods wil handelt .

Zullen wij de Heer vragen dat die situatie zal veranderen? Zullen we bidden?
Zo kunnen wij ervoor zorgen dat roddel geen schade aan kan richten en worden wij vredestichters. Wanneer wij niet reageren op roddel, laten wij een geweldige kans liggen om vredestichters te zijn. Je kunt jezelf zelfs afvragen wat erger is. Iemand die roddelt of degene die het aanhoort en niets onderneemt om een Christen in liefde te vermanen. Dan komen we vanzelf aan bij het onderwerp negatief gedrag. Onder negatief gedrag kun je o.a.verstaan: klagen, het vaak herhalen van vervelende of nare situaties uit het verleden die al opgelost zijn of opgelost worden, luiheid, lelijke dingen zeggen, desinteresse in God en in onze mede-Christenen en zo weten we er allemaal nog wel een paar te noemen denk ik. Hoe kunnen we hier mee omgaan. Zelf kwam ik laatst een belangrijke sleutel tegen in het omgaan met probleemsituaties.Ik las de volgende woorden: Jezus wil dat wij leren reageren in het tegenovergestelde.Daar wordt mee bedoeld dat wij mogen leren om niet meer te reageren zoals wij zouden reageren wanneer wij ons gekwetst voelen, boos zijn of verdrietig. Het betekent dat wij moeten leren reageren vanuit het goede van God. Ik zal een voorbeeld noemen. Je hebt een vervelende aanvaring met een broeder of zuster. Er is iets tegen je gezegd waardoor je, je verdrietig voelt. Je kunt dan op verschillende manieren reageren. De manier waarop je reageert, is een keuze. Meestal reageer je dan ook boos of verdrietig. En soms klap je dicht of zegt iets on aardigs terug wat vaak voort komt uit een pijn of gekwetstheid uit het verleden. Je zou je op een dergelijk moment ook kunnen afvragen waarom iemand dit tegen je zegt. Vaak zegt iemand iets tegen je juist omdat ze om je geven. Niet alles wat tegen ons gezegd wordt is bedoeld om ons pijn te doen of om ons te kwetsen. Dat men al de moeite neemt om ook maar iets tegen je te zeggen betekent dat men je belangrijk genoeg vindt om iets met je te delen. Ook al kun jij je dit maar moeilijk voorstellen op dat moment. Een manier waarop je zou kunnen reageren zou ook deze kunnen zijn. En ik ga niet net doen of dit makkelijk is. Je zou kunnen reageren met: wat fijn dat je dit de moeite waard vindt om zoiets met mij te delen. Hoe kunnen wij dit samen oplossen? Plaats jezelf op een dergelijk moment in de schoenen van een ander. Vaak zegt wat iemand zegt vaak meer over de spreker dan over de aanhoorder. Jezus was altijd vol van medeleven voor iedereen. Je kunt even een time-out nemen en God vragen om hulp. Praat er altijd over met God! Hij heeft altijd de juiste oplossing! Wanneer je te maken hebt met een klager of andere uitingen van negatief gedrag, kun je reageren met positieve opmerkingen. Dit is het enige antwoord op negatief gedrag. Dit staat ook in Bijbel. Ik zal een voorbeeld noemen. Iemand zit in een vervelende situatie en heeft het daar vaak over. Maar altijd in het negatieve. Deze persoon blijft in een patroon hangen dat destructief is of kan worden voor hem/ haar en de omgeving. En op den duur kan het zelfs besmettelijk worden. Als je mee kunt leven deze persoon, help je hem het meest door met hem of haar te bidden. Maar ook door hem/ haar er steeds weer aan te herinneren dat God ermee aan het werk is. Dat we altijd op Hem mogen en kunnen vertrouwen. Dat Hij doet wat goed is en op Zijn tijd. En wat altijd helpt om elkaar lief te hebben en, nog belangrijker, te blijven liefhebben is de wetenschap dat God met iedere bekeerde bezig is. Ik las een tijd terug een keer, ik weet niet meer waar, over een Amerikaanse gemeente waar ze aan ieder lid van de gemeente T-shirts hadden gegeven om te dragen met daarop de tekst: Gods werk in uitvoering! Houd hier a.u.b. rekening mee! Geweldig! Zij hadden daar een hardnekkig roddel probleem en last van negatief gedrag. En het heeft daar gewerkt. Het lijkt mij voor ons ook heel goed om ons voor ogen te houden dat God met ieder van ons bezig is en daarbij onze ogen op Jezus gericht houden. We mogen Hem niet uit het oog verliezen! Voor dit alles geldt dat wij ons altijd moeten laten leiden door de Heilige Geest. Want zonder Zijn leiding kunnen wij natuurlijk helemaal niets en is wat we doen volstrekt nutteloos!