Evangelie.jouwweb.nl
Welkom bij het Evangelie. » Geestelijke wapenrusting. » Uitleg van Bijbelse begrippen.

Uitleg van Bijbelse begrippen.

Nederigheid:
Wanneer je nederig bent, heb je geleerd om content en dankbaar te zijn in alle situaties.
Het is een constante bereidheid om te leren wat Gods wil is en te buigen naar de wil van God.

Onderdanigheid:
Tevredenheid met anderen, op zo'n manier dat wij bereid zijn een stap opzij te zetten in onze persoonlijke relaties, wat er toe leidt dat wij onze belangen minder belangrijk vinden dan de belangen van de ander. Maar ook tevreden zijn met God en Zijn wil.

Ontzag voor de Heer:
Bijbeltekst Job vers 28: Ontzag voor de Heer is wijsheid. (heilig respect en eerbied tonen voor God, het kwaad mijden.)

Volharding:
Geduldig volhouden zelfs wanneer er sprake is van tegenwerking, aanvallen en ontmoediging, terwijl je kalm blijft en niet klaagt.


Zegenen:
De gunst van God over iemand oproepen door middel van gebed.


Vergeving door God:
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken" (Efeziƫrs 1:7)

Verzoeking:
Bijbeltekst Jacobus 1:13-15:
Laat niemand, als hij verzocht wordt,zeggen; Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brent ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.