Evangelie.jouwweb.nl
Welkom bij het Evangelie. » Geestelijke wapenrusting. » Wees in geen ding bezorgd.

Wees in geen ding bezorgd!

Bijbeltekst Mattheüs 6:25-34 leert ons dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over ons leven. Het leert ons ook waarom wij ons geen zorgen hoeven te maken over ons leven, wat wij zullen eten en drinken, of welke kleding wij aan moeten trekken. In vers 32 staat: Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Het leert ons ook dat wij eerst aan God moeten denken en tot Hem kunnen bidden zo lezen wij in vers 33: Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.In Bijbeltekst Mattheüs 6:8 staat geschreven: want God, uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Hij weet het al maar wil het van ons horen omdat Hij graag contact met ons wil!
Wanneer je jezelf erop betrapt dat je je zorgen maakt, kun je altijd het probleem met God delen. Hij zal ervoor zorgen dat de juiste oplossing op de juiste ( dat is Zijn tijd) gegeven wordt. Toch kan het dan nog gebeuren dat het probleem nog vaak in je gedachten terug komt. Wat dan kan helpen is om iedere keer wanneer de zorgen weer terug komen de volgende tekst of in eigen bewoording te zeggen: NEE, God kent mijn probleem, Hij zorgt voor de beste oplossing zodat ik mij geen zorgen hoef te hebben. Soms zie je al vlug resultaat maar soms moet je langer wachten totdat de oplossing komt. Wees geduldig en blijf geloven. Laat dit je door niemand afnemen. Grote wonderen zijn verricht aan hen die geloofden. De Bijbel staat er vol mee! Lees Bijbeltekst Hebreeën 11. En nog steeds worden mensen van dag op dag genezen en worden miraculeus geholpen. Hieronder heb ik een Bijbeltekst neergezet ter bemoediging van iedereen die problemen ondervindt!


Bijbeltekst Hebreeën 2:18: Want waarin Hij zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen te hulp komen die verzocht worden.

 

 

 

Hoe denk jij dat een zorgwekkende situatie veranderd kan worden?