Evangelie.jouwweb.nl

Jezus werd geboren. Nieuwe Testament: Mattheüs 1 en 2:12. Maria was een goede vrouw, die door God werd uitverkoren. Hij stuurde een engel om haar het goede nieuws te laten horen. De engel kwam en vertelde haar iets, en dit is echt heel bijzonder. Hij vertelde haar over een heel groot wonder. Ze zou een kindje krijgen van Gods heilige Geest. Dit verbaasde haar nog het meest. Ze zou met Jozef gaan trouwen en kon dus helemaal niet in verwachting zijn. Maar de engel stelde haar gerust en nu was ze blij en vond het fijn. Op een dag merkte Jozef dat Maria een kind verwachtte en dit deed hem verdriet en pijn. Want het kind kon helemaal niet van Jozef zijn. Hij wilde in stilte bij haar weggaan, van haar scheiden. Maar een engel kwam in zijn droom om hem voor te bereiden. De engel vertelde hem dat hij niet bang hoefde te zijn. Want Maria's kindje was van God, hij zou Jezus genoemd worden en de Redder en Verlosser van de mensen zijn. Jozef nam dit zeer serieus en vond Maria nog steeds de liefste van alle vrouwen. God doet alleen wat goed is en ze zouden erg van dit kindje gaan houden. Op een dag moesten Jozef en Maria terug gaan naar zijn geboorteland. Ze reisden met een ezel maar in die tijd lag dat erg voor de hand. Éénmaal in Betlehem aangekomen, konden ze geen onderdak vinden want alles was bezet. Geen plek om te schuilen, geen warmte, geen bed. Uiteindelijk kregen zij een kleine plaats toegewezen. Voor een geboorte buiten op straat, hoefden ze nu niet meer te vrezen.Toen werd baby Jezus geboren en Jozef en Maria waren heel erg blij. Nu waren ze niet meer met zijn tweeën want dit lieve kindje hoorde er nu ook bij. Omdat er geen plek was voor het kind om te slapen, wikkelden ze Hem in doeken en legden Hem in een voederbak. Maar ach, ze hadden elkaar en onderdak. De Engel liet zich ook aan nabije herders zien om aan hen het goede nieuws mee te delen. Er verschenen engelen in de lucht, een heel leger, ja, het waren er velen. Zij zeiden dat er vrede op aarde zou komen voor alle mensen die God liefheeft en gaven God alle eer. De Engel vertelde hoe de herder het kindje konden herkennen en de herders waren nu niet bang meer. Baby Jezus lag in een kribbe met doeken om Hem heen. De herder wilden met eigen ogen zien of hetgeen...
of er was gebeurd dat God hen via de Engel had verteld. Toen zij baby Jezus hadden gevonden, maakten zij aan Jozef en Maria bekend hetgeen de Heer hen had gemeld. Mensen die het goede nieuws hoorden waren verbaasd toen zij hoorden over deze gebeurtenis. Ja, er zijn al mensen over dit goede nieuws verbaasd sinds mensenheugenis. Maar Maria niet en zij bewaarden de woorden en dacht er over na. Want geweldig nieuws is het zeker, ja,ja!  de herders trokken terug naar de plaats waar zij de Engel hadden gehoord en gezien en gaven God eer, lof en dank bovendien! Drie wijze mannen gingen ook op zoek naar baby Jezus, de nieuwe Koning en vroegen naar Zijn verblijfplaats, Zijn woning. Want zij hadden Zijn ster gezien en waren gekomen om hem hulde te bewijzen. Koning Herodes, kwam dit ter ore en kon de komst van een nieuwe koning helemaal niet prijzen. Hij liet al zijn geleerden bij hem komen. Hij wilde voorkomen dat hem het recht op zijn troon werd ontnomen. Koning Herodes liet zijn geleerden uitzoeken waar deze nieuwe koning woonde. Het zou mij niets verbazen als hij, zijn geleerden hier goed voor beloonde. De geleerden hadden uitgezocht dat het om een baby ging die in Betlehem was geboren. Dit was helemaal niet wat Koning Herodes wilde horen. Hij riep de drie wijzen bij hem want hij wilde weten wanneer de ster precies had geschenen. Hij stuurde hen naar Betlehem om onderzoek te doen en hem alles te melden. Maar hierna waren de drie wijzen voorgoed uit zijn zicht verdwenen. Want God gaf hen alledrie dezelfde boodschap in hun dromen. God vertelde hen dat Koning Herodes, Jezus kwaad wilde doen en hen daarom bij hem terug wilde laten komen. De drie wijzen volgden de ster en de ster bleef boven baby Jezus staan. Zo wisten zij precies waar zij naar binnen moesten gaan. Ze gaven Hem goud, wierook en mirre. Geschenken die in die tijd alleen aan echte koningen werden gegeven. De geboorte van Christus Jezus is het grootste geschenk dat wij ooit ontvangen hebben in ons leven!
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb