Evangelie.jouwweb.nl

Blijf hopen op beterschap.

Dit is voor veel mensen een moeilijk onderwerp. Mensen zijn vaak al erg lang ziek, bidden en zien geen of bijna geen verbetering. Velen geven de hoop op en accepteren hun ziekte of lichamelijke ongemakken.Of accepteren het niet en klagen erover. Het kan voorkomen dat het wachten op beterschap of genezing erg lang kan duren. Toch wil ik deze mensen vragen om de hoop op beterschap en genezing niet op te geven. In Bijbeltekst Spreuken 17:22 lezen we dat een vrolijk hart de genezing bevordert. Wanneer wij dus de hoop verliezen en ons berusten in ons ziek zijn, dan zal het er in ieder geval niet beter van worden.Vaak zijn wij ons er niet van bewust hoeveel kracht woorden en uitspraken hebben. Dit geldt ook voor alle uitspraken die wij doen over hun kans op beterschap en genezing. Hiermee zeg ik niet dat mensen die ziek zijn, ziek blijven omdat zij negatief praten of denken over hun ziekte of ongemakken. Ik zeg wel dat het beter is voor de mens om te blijven geloven en hopen in beterschap en genezing. Dit geldt ook voor de situaties in ons leven waardoor wij de hoop op beterschap hebben opgegeven. In Spreuken 15:4 lezen we dat de medicijn der tong een boom des levens is. Gebruik je tong dus om te proclameren dat u of de situatie waarin u verkeerd beter wordt. In Spreuken 15:13 staat dat een vrolijk hart het aangezicht blij zal maken maar door de smart van het hart de geest verslagen wordt. Laat uw geest niet verslagen worden! Ik weet dat het niet makkelijk is wat ik vraag. U hoeft natuurlijk ook helemaal niets te doen van wat ik u vraag! Het is en blijft altijd uw eigen keuze. Het is moeilijk om vrolijk te zijn als je pijn hebt of wanneer je enorm beperkt wordt in je doen en laten door je ziekte,lichamelijke ongemakken. Denk aan hoe Jezus voor ons heeft geleden! Ik vind het verschrikkelijk als ik mensen zie lijden. Er zijn genoeg mensen die nog meeleven met andere mensen. ook al lijkt het vaak niet zo! U kunt ook proberen van iedere dag het beste te maken en geloven dat er beterschap komt en het in ieder geval niet op te geven. Want door Jezus striemen zijn wij genezen, lezen wij in Jesaja 53:3,4,5. 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Blijf dus hopen op beterschap en genezing!

Geloof jij nog in beterschap en genezing door God?