Evangelie.jouwweb.nl

Stille tijd met God.

Wanneer wij stille tijd met God houden, lezen wij de Bijbel, bestuderen en herkauwen de Bijbel,
bidden, danken en prijzen en loven Hem. Veel mensen vinden hier niet of nauwelijks de tijd nog
voor. Vaak omdat zij veel verplichtingen hebben en of weinig alleen zijn op een dag.

Waarom is het belangrijk om stille tijd met God te hebben? Er staat namelijk nergens in de Bijbel
geschreven dat het belangrijk is om stille tijd met en voor God te houden ...of wel? Er staat wel
geschreven dat het belangrijk is voor ons om de Bijbel te lezen. Jezus zegt in Bijbeltekst Mattheüs 
4:4:  
Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit
de mond Gods gaat. In Bijbeltekst Johannes 14:21 staat geschreven:  wie Mijn geboden  (Zijn
Woord) heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden
door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Dit spreekt voor zich!
Lees de Bijbel om te leren over Gods wil en God zal van je houden en zichzelf aan je openbaren
en doordat wij de Bijbel lezen,bestuderen en herkauwen, zullen wij geestelijk groeien en zo dichter
bij Hem komen. Waarom het belangrijk is om te bidden kun je lezen op de pagina bidden. Hier
wil ik echter nog wel iets aan toevoegen. Wat bij het bidden vaak vergeten wordt uit onwetend-
heid is dat het net zo belangrijk is om tijdens het bidden ook stil te zijn zodat we God de mogelijkheid
geven om met ons te spreken. (God zal op een manier tot je spreken waarvan Hij weet dat je zult
weten dat God tot je spreekt en Zijn Stem zal herkennen. Dit vergt slechts oefening en geduld
want Hij doet alles op Zijn tijd of met andere woorden de beste tijd.)We hebben immers een relatie
met God. En als het goed is geven wij in onze andere relaties de ander ook de mogelijkheid om met
ons te spreken en wij luisteren dan. Het kan goed zijn dat de term stille tijd hier vandaan komt. Je
moet stil zijn om naar een ander te luisteren en je
niet laten afleiden zodat je al je aandacht op je gesprekspartner kan richten. Wacht dus even als je klaar bent met je gebed en wees gewoon even
stil. Hier is geen tijd aan gebonden. Het gaat erom dat je je hart en geest openstelt voor God. Maar afleidingen zullen op je pad komen. Zie het als een uitdaging en een kans om je verlangen om met
Hem bezig te zijn, te laten groeien. Het lukt je wel!

Begin eens met een minuutje stil te zijn voor God als je weinig tijd hebt. Onder de douche of tijdens
je werkpauze of als je naar de winkels loopt of gaat wandelen in de natuur. Als de kinderen op bed
liggen of tijdens de afwas of het schoonmaken als het je niet lukt om er tijd vrij voor te maken. Zo
kan je het langzaam opbouwen. Als je het wilt en er naar verlangt vindt je wel een manier. Voor alles
geldt dat we onze dankbaarheid naar Hem toe uiten. Ook dit vinden wij weer terug in de Bijbel.
Bijbeltekst Efeziërs 5:20: Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de
Vader voor alles. Waarom? Niet alles wat wij krijgen komt altijd van God, alleen het goede komt van
God. Hoe herkennen wij wat van God komt? Wat belangrijk is om te weten is dat God altijd geeft wat
goed is voor iedereen. Lees de Bijbelteksten op de pagina wie is God nog even na. Een grote valkuil is
vaak dat iets dat je krijgt vaak goed aan kan voelen maar niet per definitie ook goed is. Ik zal een
voorbeeld noemen. Je droomt al tijden van promotie en hoopt stiekum dat je ooit als chef in het bedrijf
zal functioneren. Plotseling is de dag daar dat jij door de directeur geroepen wordt om te praten over eventuele groeimogelijkheden voor jou binnen het bedrijf. Helemaal in de gloria loop je naar het kantoor
van de directeur. De directeur verteld je alles wat je zo graag wil horen en waar je van gedroomd hebt.
Jij wordt de nieuwe chef van de afdeling. Blij vertel je het je partner als je weer thuis bent. En de eerste
paar dagen glimlach je aan een stuk door. Je bedankt God omdat Hij je gebeden heeft verhoord. Tot je
op een dag  per ongeluk een gesprek opvangt tussen de oude chef en een medewerker. De oude chef,
jouw voorganger, is ontslagen van zijn functie als chef met de mededeling dat het tijd is voor een frisse
wind. De man of vrouw kreeg geen kans om zich aan te passen aan de nieuwe wensen van de directeur
en kan nu nog amper rondkomen. Nu heb jij die functie gekregen  en toen je dit nog niet wist, was je
bijna de gelukkigste mens op aarde. Wat eerst zo goed voelde, voelt nu niet zo goed meer. Ongerechtig-
heid heeft plaats gevonden. Je weet wat je moet doen! Je moet met de directeur gaan praten en hem
of haar laten weten dat je het niet eens bent met deze gang van zaken. Dat je de baan niet accepteert
tenzij.... Misschien zul je zelfs ontslag moeten indienen. Dit lijkt een bittere pil omdat je bijna had waar
je van droomde en volgens jouw eigen bevindingen ook recht op had. Wanneer je dan toch ontslag hebt
genomen, ga je solliciteren. En je vindt een advertentie waar in staat dat een bedrijf op zoek is naar
een directeur voor een gloednieuw bedrijf. Je besluit te solliciteren naar aanleiding van al je kennis en werkervaring en wordt wonder boven wonder aangenomen. Zo zie je dat wat je eerst dacht van God gekregen te hebben, niet van God was. God had iets beters voor je in petto. God heeft voor alles een oplossing en bezit de kracht om wat niet goed is te veranderen in wat wel goed is. Het is hierbij wel
belangrijk dat je doet wat Hij van je vraagt. Wanneer je had gekozen om de baan als chef toch te
houden dan had je nietnaar God geluisterd want God zou nooit willen dat een ander de dupe zou
worden van onrechtvaardigheid. Een ander goed voorbeeld wat nu speelt is wanneer je aandelen
hebt voor een bedrijf dat erg safe is en eigenlijk altijd wel loont. Een bedrijf waar zelfs de grote pen-
sioenbedrijven aandelen van hebben. Het lijkt erg goed en slim om dit te doen en het lijkt te lonen.
Maarwanneer je het gaat uitzoeken, blijken er vele anderen de dupe van te zijn.  Zoek dus eerst uit
of er geen mensen of zelfs een heel land de dupe is van onze voorspoed. Zoals gebeurt is in de zaak
Shell-Negeria.Dat is onze taak en verantwoor-delijkheid. Kijk op deze pagina voor meer informatie.
Er gebeuren ook nare, ernstige en pijnlijke dingen in ons leven. Deze krijgen wij niet van God. Er zijn wel dingen die nu éénmaal moeten gebeuren. Wees God hier toch dankbaar voor. Je kunt hier namelijk
geestelijk door groeien. Je krijgt er onder andere veerkracht door. Lees Bijbeltekst Psalm 92:13-16.
En bent voor-bereid om wat er mogelijk nog komen gaat. Je kunt God ook danken, prijzen en lof
brengen door voor Hem te zingen. God luistert hierbij niet naar de schoonheid van je stem en je
zangkunsten maar naar de schoonheid en oprechtheid van je hart. Begin en eindig met God te danken. 
Zo zijn de psalmen in de Bijbel vaak ook liedjes om God te eren, prijzen en danken. Lees ze maar eens!