Evangelie.jouwweb.nl

Gedicht.

Wanneer je naar beneden getrokken wordt door een donkere kracht en er geen
verschil meer lijkt te zijn tussen dag en nacht.
Wanneer je controle verliest en er geen sprake meer is van eigen macht.
Wanneer alles zoveel zwaarder is dan dat je ooit had gedacht en je nog zoekt naar dat ene puntje licht dat zal schijnen op je gezicht.
Wanneer je, je denken dan ernstig op Jezus richt, heb je contact en zul je voelen hoe Hij, je hele wezen verlicht. Dan zal de donkere kracht je niet meer kunnen stoppen of kunnen vertragen. Maar zal God, je ongeacht de situatie met alle liefde dragen. Wanneer je dan je oude denken vervangt door Gods gedachten, zul je gevuld worden met geloof, hoop, liefde en vernieuwde krachten. Wanneer je deze gedachten omzet in daden, zul je met Zijn liefde worden overladen. De strijd zal overwonnen worden in het hoofd als je in gezondheid en genezing geloofd. Want het zijn Gods gedachten en Zijn autoriteit die je naar de overwinning leidt. Wanneer je naar Zijn evenbeeld bent geworden, mag je ook in Zijn autoriteit gaan staan en zul je kunnen genieten van al het goede dat God voor jou heeft gedaan.