Evangelie.jouwweb.nl
Welkom bij het Evangelie. » Vernieuw je gedachten.

Ik zag net echt een zeer goede preek bij de uitzending van De levende steen- gemeente die ik graag met je wil delen.Bijbelteksten: Gal 5: 16, Joh v6:36, Rom 12:2 en Lucas vers 15: 24.

Deze man vertelde dat het niet alleen een noodzaak is om geesteliijk te leven maar ook verstandelijk met andere woorden:
geestelijk intelectueel zijn. Dit doen we niet door alleen de Bijbel te lezen of door het te leren maar door onze gedachten erdoor te laten vernieuwen.
Dit is waarom het lezen van de Bijbel zo belangrijk is! Hoe doe je dat? Je leest het Woord en vergelijkt jouw gedachten met de gedachten van God en bewaart alleen de gedachten van God. Je brengt deze ook
in de praktijk.Veel mensen hebben nog oude gedachten, antieke gedachten en leven daarnaar zelfs als ze bekeerd zijn. Het is de reden waarom er nog steeds mensen zijn die Christen zijn en lijden onder een verslaving. Wat gebeurt er dan vaak in de Gemeente? De persoon wordt gevraagd voor op het podium te komen staan,de oudsten en voorganger gaan er om heen staan en de demonen worden uitgedreven en we verwachten dan dat de man of vrouw genezen is. Deze manier is absoluut niet verkeerd maar als zijn of haar denken niet vernieuwd wordt, zal er niets gebeuren. En zal hij snel weer terugvallen als hij of zij er uberhaubt al mee gestopt is. Ik zie dit als een antwoord waarom sommige gebeden niet verhoord lijken te worden. Dit heeft niets met Gods wil te maken maar met ons oude denkpatroon. 
                     
Er zijn doctrines die beweren dat wanneer een zonde niet eerst belijdt wordt, er niet vergeven hoeft te worden. Met andere woorden wanneer de schuldige niet eerst iets aan ons of God heeft beleden dan hoeven wij niet te vergeven of hoeft God niet te vergeven. Dit is pertinent niet waar! Een goed voorbeeld hiervan is Lucas! De verloren zoon gaat van een leven van overdaad naar het hoeden van zwijnen. Hij had alles verbrast aan zinloze dingen en dacht er zelfs aan om de schillen van de zwijnen te eten maar zelfs dat kreeg hij niet. Maar toen kwam hij tot zichzelf en had een gedachte en deze gedachte veranderde hem. Dus hij zat in een moeilijke situatie en er gebeurde eerst iets in zijn hoofden hierdoor gebeurde er iets in zijn leven. Het was niets geestelijks of goddelijks. Er gebeurde iets in hem omdat hij tot zichzelf kwam. Hij besefte zich dat de dagloners die nog voor zijn vader werkte nooit eten te kort hadden en het goed hadden en hij? Hij zat in de problemen, geen geld, geen eten, niets omdat hij zijn oude misschien vertrouwde gedachtengang had gevolgd. Hij ging inzien dat hij de verkeerde keuze had gemaakt en wilde vergeving vragen aan God en zijn vader. En besloot terug te gaan naar zijn vader. Heeft hij eerst zijn zonde beleden aan zijn vader? Nee! En hoe was zijn vaders reactie? Hij vergaf hem en gaf zelfs een groot feest ter ere van de terugkomst van zijn verloren zoon. In dit hoofdstuk wordt ons aan de hand van dit voorbeeld duidelijk verteld en uitgelegd hoe wij kunnen omgaan met situaties waarin we verdriet hebben of boos zijn wanneer iemand ons iets heeft aangedaan!

Dit stuk werd aangehaald om aan te geven hoe makkelijk we beinvloed kunnen worden door verkeerde gedachten en wat we geloven.
Als de doctrine, of valse leer past bij wat wij eerder al dachten dan is het voor ons aantrekkelijk om de doctrine te geloven als waarheid. Als de vader van de verloren zoon bijvoorbeeld had geloofd dat de zoon eerst aan hem moest belijden wat hij verkeerd had gedaan voordat hij hem kon vergeven, had er mogelijk helemaal geen vergeving plaats gevonden wanneer de verloren zoon dit niet had gedaan. Of als de verloren zoon had blijven denken dat het leven bij zijn vader niet goed genoeg was, was hij niet terug naar zijn vader gegaan. Zo zijn er ook voorbeelden uit ons dagelijks leven. Wanneer wij ergens bang voor zijn ( dit begint met een gedachte) en we geloven daar in dan gaan wij ons er onbewust naar gedragen en dan gebeurt er juist waar wij zo bang voor zijn. Als wij bang zijn om niet de maatstaven te halen die wij onszelf of anderen ons hebben opgelegd, zullen wij ervaren dat wij die maatstaven niet halen. Niet alleen omdat ze misschien te hoog zijn maar omdat je niet gelooft dat je ze kunt halen met God. Als je de oude gedachte zoals bijvoorbeeld de gedachte ik moet perfect zijn en de gedachte ik wil of durf iemand niet te belasten met mijn problemen vanwege de reactie die hoogstwaarschijnlijk gaat volgen, zou vervangen voor Gods gedachten dan zou er een geweldige ommekeer in je gedachten ontstaan en daardoor ook in de richting die je op gaat. Je zou er een tekst uit de Bijbel tegenover kunnen zetten. Zoals: filippenzen 4:13 . Lucas 15:18-24, Openbaring 3:20, Lucas 12:22-34 en dan in het bijzonder vers 26: Indien gij zelfs het geringste niet kunt, wat zult gij u dan bezorgd maken over het overige? Er is ook een mooi lied dat gaat als volgt:

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer je komt.

Nog een voorbeeld is bijvoorbeeld de angst voor de overname door de Moslims/ oorlog. Wanneer je denkt dat Moslims een bedreiging zijn voor ons land, neemt angst je gedachten over en ga je onbewust naar de angst handelen. Waardoor je juist met zeer versnelde gang op een overname afloopt omdat je niet meer openstaat voor de realteit en je je negatief tegen de Moslims gaat gedragen. Ook door uitlatingen. Je neemt afstand van de mogelijkheid tot vrede. Als je deze gedachte om zou zetten naar een Bijbeltekst zoals: psalm 23, 46, 91, psalm 118:6,7. Dan zou men niet bang hoeven te zijn omdat zij zouden weten dat God altijd met hen is en blijft. Tenslotte werkt het niet om mensen te dwingen tot ander gedrag en als je mensen als je vijand gaat behandelen nog voordat zij dit echt waren, worden het vanzelf je vijanden. Ik gebruik dit voorbeeld slechts omdat vandaag de dag veel mensen hier angst voor hebben. Ongeacht of het nu serieus genomen moet worden of niet is het altijd de moeite waard om niet zomaar uiting te geven aan angst maar in alle gevallen te vertrouwen op God en Hem je angst te geven en het bij Hem te laten.  

Dit is wat ik met je wilde delen. Tenslotte is het zo dat wanneer wij diepgang of geestelijke voeding verwachten van anderen/ kerk/ Pinkstergemeente en hierdoor teleurgesteld worden, kunnen wij terug keren naar het Woord en vinden daar vinden wat wij zoeken. Zolang wij het Woord lezen en onze gedachten laten vernieuwen en dus onze oude gedachten vervangen voor Gods gedachten, zullen wij merken dat wij genoeg geestelijke voeding en diepgang ontvangen. Anders zou het betekenen dat Zijn Woord ons maar tot een beperkte tijd voldoende te bieden heeft. Er zijn Christenen die al jaren bekeerd zijn maar nog leven naar hun oude gedachten en zo geen diepgang en voeding ontvangen. Het zal werken waar je ook bent en waar je ook heen gaat. Als wij het zelf niet doen, zullen we het nergens vinden.
Amen!